Rodzinny Ogród Działkowy „Dolinka”
we Wrocławiu

Naszą misją jest:

zaspokajanie potrzeb wypoczynku, czynnej rekreacji
i racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego rodzinom społeczności lokalnej
integracja rodziny wielopokoleniowej poprzez wspólne działkowanie
w warunkach sprzyjających wszechstronnej aktywności prozdrowotnej
integracja społeczna i międzypokoleniowa seniorów
poprzez aktywne uczestnictwo w życiu Ogrodu dające świadomość przynależności do grupy i bycia potrzebnym,
pozwalające budować dobre relacje z ludźmi w średnim i młodym wieku
umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby żywieniowe
pod okiem doradców Społecznej Służby Instruktorów Ogrodowych
podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez uczestnictwo
w programie poprawy warunków ekologicznych w gminie Wrocław.